VII Festiwal Piosenki Gitarowej
Edycja Niepokorna

Wyniki VII Festiwalu Piosenki Gitarowej

Nagrodzeni w festiwalu

4. Paweł 1450 zł
51. Aniela 600 zł
14. Adam 500 zł
39. Michał 400 zł
15. Kaher 250 zł
16. Marzenna 150 zł
36. Hanna 150 zł

Wyróżnienia

Magda Ruta 31. Sabina i Krzystof
28. Patryk
16. Marzenna
Tomek "Serek" Krawczyk 42. Krzysztof
39. Michał
31. Sabina i Krzystof
28. Patryk
22. Zuzanna i Aleksandra
Vojto Monteur 29. Rude Y
13. Marcin
11. Radosław
Kasia Melcher 45. Jadzia
48. Faustyna
6. Marek

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia!

Otrzymane zgłoszenia

Część 1/4

1 Jeremiasz "Józef K." - piosenka autorska
2 Marta "Nasze miejsce" - piosenka autorska
3 Kinga "Wolna jak ptak" - piosenka autorska
4 Paweł "Cień" - piosenka autorska
5 Dominik "Coś wesołego" - utwór autorski
6 Marek "Zatańcz ze mną Ada" - piosenka autorska
7 Paweł Romantycy Lekkich Obyczajów - "Ceppeliny"
8 Arkadiusz Masters - "Za twój uśmiech"
9 Waldemar Martyna Jakubowicz - "W domach z betonu"
10 Mikołaj, Gabrysia i Kamil Lady Gaga, Bradley Cooper - "Shallow"
11 Radosław Bill Withers - "Ain't no sunshine"
12 Mateusz Lil Nas X - "Old Town Road"
13 Marcin stara francuska pieśń "Tri martolod"
     

Część 2/4

14 Adam "Mescalito" - piosenka autorska
15 Kaher "Nove Profilove" - piosenka autorska
16 Marzenna "Brassenna blues" - piosenka autorska
17 Weronika LemON - "Napraw"
18 Nadka Daj To Głośniej - "Mama Ostrzegała"
19 Wojtek Golec uOrkiestra - "Ściernisko"
20 Milena "Rozkwitały Pąki" - pieśń patriotyczna
21 Oliwia i Kinga Lady Pank - "Zawsze tam gdzie ty"
22 Zuzanna i Aleksandra Kwiat Jabłoni - "Dziś późno pójdę spać"
23 Dawid Kortez - "Pocztówka z kosmosu"
24 Mikołaj Metallica - "Nothing Else Matters"
26 Aleksandra Green Day - "Boulevard of Broken Dreams"
  *) Nagranie nr 25 zostało wykluczone z festiwalu ze względu na naruszenie regulaminu.

Część 3/4

27 DJ Koza Tomasz Jachimek - "Temat tabu, czyli ballada o jamniku"
28 Patryk "Zew" - piosenka autorska
29 Rude Y "W orbitalnej stacji" - piosenka autorska
30 Ryszard Karel Kryl - "Król i klaun" (autorskie tłumaczenie)
31 Sabina i Krzysztof "Wers" - piosenka autorska
32 Kalina piosenka harcerska - "Krajka"
33 Anna "Szara Lilijka" - piosenka harcerska
34 Basia Hey - "Ja sowa"
35 Julia i Bartosz Kwiat Jabłoni - "Dziś późno pójdę spać"
36 Hanna Ralph Kaminski - "Autobusy"
37 Robert Kolor - "Moja matko ja wiem"
38 Pablo Scorpions - "Send me an angel"
39 Michał utwór instrumentalny
     

Część 4/4

40 OjGeniusz "Dylemat, albo sen starego psa" - piosenka autorska
41 Kinga i Szymon "Pod prąd" - piosenka autorska
42 Krzysztof "Raz" - piosenka autorska
43 Zuzanna Morandi - "Angels (Love Is The Answer)"
44 Ewelina "Ludzie gonią" - piosenka harcerska
45 Jadzia Myslovitz - "Długość dźwięku samotności"
46 Eryka i Daria Emma Stone - "Audition (The Fools Who Dream)"
47 Eliza Hey - "Teksański"
48 Faustyna Tadeusz Woźniak - "Zegarmistrz światła"
49 Olo z Opola Czesław Niemen - "Pod papugami"
50 Kinga Kwiat Jabłoni - "Dziś późno pójdę spać"
51 Aniela Dire Straits - "Sultans of swing"
52 Przemysław i Kamila Akurat - "Lubię mówić z tobą"

Regulamin Festiwalu

 1. Organizatorem VII Festiwalu Piosenki Gitarowej (dalej "festiwal" lub "konkurs") jest Katarzyna Melcher, autorka kanału YouTube "Chwyty Dozwolone" we współpracy z Lune Systems B.V., wydawcą serwisu internetowego Wywrota.pl, z siedzibą w Amsterdamie, Hullenbergweg 280 wpisany do rejestru izby handlowej pod numerem KvK 64810984.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie, jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w konkursie i ewentualne wydanie w nim nagród.
 3. Fundatorem nagród w konkursie są Organizatorzy oraz Sponsorzy. Fundatorem nagrody specjalnej jest Włodawa Miasto Trzech Kultur, decyzją dyrektora Włodawskiego Domu Kultury.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać własne wykonanie wybranej piosenki i przesłać go za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie festiwalu do 25 października 2020.
 5. Przyjmujemy zgłoszenia od solistów i od duetów. Wykonania mogą być instrumentalne, bądź instrumentalno-wokalne. Przynajmniej jedna osoba musi grać na gitarze lub ukulele.
 6. Wybrana piosenka powinna być związana z tematyką tegorocznej edycji - "Edycja Niepokorna".
 7. Film powinien mieć długość między 2-4 minut. Powinien być nagrany w dobrej jakości w układzie horyzontalnym. Film nie może być edytowany (żadnych pogłosów, cięć, napisów itp.). Formularz zgłoszeniowy nie ma ograniczeń dotyczących rozmiaru przesyłanego filmu. Możesz przesłać film bezpośrednio z telefonu.
 8. Jury konkursu rozdysponuje wśród uczestników konkursu punkty, które będzie można wymienić na produkty w sklepie internetowym Rock&Roll.
 9. Pula nagród do rozdysponowania przez jurorów wynosi 3000 zł.
 10. Dodatkowo osoba, która zdobędzie najwięcej punktów otrzyma nagrodę specjalną w wysokości 500 zł. W przypadku dwóch lub więcej zwycięzców z równą liczbą punktów nagroda specjalna zostanie między nich podzielona.
 11. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 listopada 2020 roku.
 12. Zwycięzcy konkursu dostaną kody promocyjne do wykorzystania w sklepie internetowym Rock&Roll. Kody zostaną wysłane na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału puli nagród.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do ocenzurowania fragmentów utworu oraz do wykluczenia z konkursu nagrań o niskiej wartości artystycznej.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej 7 dni po zakończeniu konkursu. Dodatkowo, na podane przez Zwycięzców adresy mailowe zostaną wysłane wiadomości z instrukcją odbioru nagrody.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
 17. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do udziału w festiwalu wyraża zgodę na publikację na kanale Śpiewnika Wywroty oraz na stronie spiewnik.wywrota.pl nadesłanego filmu wraz z imieniem i nazwiskiem lub wybranym pseudonimem artystycznym.
 18. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
 19. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: spiewnik@wywrota.pl
 20. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 21. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres email spiewnik@wywrota.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres email i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
 22. Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy są zbierane i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.
 23. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 24. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 25. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.
 26. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.

Chwyty Dozwolone Śpiewnik Wywroty Włodawa Rock and Roll Luminator
logo festiwalu zaprojektowane przez macrovector - www.freepik.com